Lijst Groot Montferland

Ruimte voor je slogan

Lijst Groot Montferland actueel

 

 

 

Nieuws


Terug naar overzicht

17-02-2023

Persverklaring Motie raadsvergadering 16-2-2023

Tijdens de raadsvergadering van 16 februari is er een motie aangenomen waarin de gemeenteraad bij meerderheid de burgemeester, griffier en gemeentesecretaris opdragen een traject te starten richting een zo breed mogelijk raadsakkoord, waarbij de personele invulling van het college als slotstuk plaats zal vinden.

Aanleiding hiervoor zijn de verstoorde onderlinge verhoudingen tussen wethouders en de onwerkbare situatie die daarbij ontstaan is.
Lijst Groot Montferland zal vanzelfsprekend zich positief inzetten om dit brede raadsakkoord voor elkaar te krijgen en onze standpunten daarin sterk naar voren te laten komen.

Zoals Erik Wassing, fractievoorzitter van Lijst Groot Montferland zei:

Ik ben overtuigd dat wij degene zijn die het minste "schuld" (voor zover je hier van schuld kan spreken) dragen.
Wij kunnen alleen ons stinkende best doen, iedereen overtuigen van de goede bedoelingen die wij hebben en uitgaan van het beste.
Daarbij moeten wij als fractie samenwerking tonen, teamgeest en de schouders eronder zetten


#samenveranderen

 230216 Persverklaring motie raadsvergadering 16-2-2023.pdf
 Motie Raadsakkoord 16-2-23.pdf


Terug naar overzicht 


 

E-mailen